Tijdens het overblijven gelden dezelfde algemene gedragsregels als op school, daarnaast zijn er regels voor de kinderen tijdens het overblijven. Wilt u deze regels met uw kind(eren) doornemen?

Regels voor de kinderen die overblijven

 • Als we overblijven, luisteren we naar de overblijfouder en gedragen ons netjes en beleefd.
 • Met alle kinderen die overblijven, gaan we op een goede manier om, wees vooral voorzichtig met kleuters en jongere kinderen.
 • Tijdens het eten blijven we op onze plaats zitten, we wippen niet met stoelen of tafels, zitten niet aan een ander of aan de spullen van een ander. Afval wordt opgehaald.
 • Tijdens het bidden en Bijbellezen zijn we eerbiedig en bidden of luisteren we mee.
 • Als je overblijft moet je alle spullen uit je klas meenemen die je nodig hebt, je mag niet meer in de klas.
 • Als je binnen blijft, mag je met speelgoed uit de overblijfkast spelen.
 • Buiten mag je met de spullen uit het schuurtje spelen, één van de overblijfouders doet de schuur open.
 • Met het speelgoed uit de schuur gaan we zorgvuldig om. Fietsjes zijn alleen voor groep 1/2.
 • Kapotte materialen worden gemeld bij de overblijfcoördinator.
 • Alles waar je mee gespeeld hebt, ruim je zelf weer op.
 • Het is niet toegestaan tijdens het overblijven van het schoolplein af te gaan. Ook als de bal over het hek is gegaan, halen we die niet zelf op.
 • We schoppen en slaan elkaar niet.

Wat ouders moeten weten

 1. Als zich tijdens het overblijven problemen hebben voorgedaan, kunt u hierover contact opnemen met de overblijfcoördinator.
 2. Heeft u een klacht? Maak dan gebruik van onze klachtenprocedure.
 3. De kinderen en overblijfouders zijn tijdens het overblijven verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.